Instalator Bucuresti Sector 6

Zona Drumul Taberei, Militari, Ghencea, Crangasi, Giulesti, Constructorilor, Gorjului, Apusului, Veteranilor, Lujerului, Uverturii, Virtutii, Politehnica, Timisoara, Moghioros, Favorit, Plevnei, Compozitorilor, Romancierilor, Valea Ialomitei, Valea Argesului, etc.