Instalator Bucuresti Sector 4

Zona Berceni, Oltenitei, Brancoveanu, Aparatorii Patriei, Giurgiului, Tineretului, Vacaresti, Secuilor, Obregia, Nitu Vasile, Resita, Pieptanari, Metalurgiei, Vitan Barzesti, Drumul Gazarului, Big Berceni, Serban Voda, Dimitrie Cantemir, Turnu Magurele, etc