Instalator Bucuresti Sector 3

Zona Balta Alba, Brancusi, Centrul Civic, Lipscani, Muncii, Dristor, Titan , Mihai Bravu, Vitan, Piata Unirii, Salajan, Dudesti, Pallady, Baba Novac, Decebal, Calarasilor, Nerva Traian, 23 August, Ramnicu Valcea, Ramnicu Sarat, Matei Ambrozie, Fizicienilor, Ilioara, Bobocica, Splaiul Unirii, Centrul Istoric, etc.