Certificat de garantie

Certificat de garantie

Beneficiar:

Tip serviciu prestat:

Seria:

Data:

Prezentul certificat de garantie emis de societatea Instalator Bucuresti SRL atesta calitatea serviciilor efectuate si a materialelor folosite pe timpul lucrarilor de instalare, mentenanta sau remediere.
Aceste servicii beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de 12 luni de la incheierea lucrarilor efectuate. Pe tot timpul perioadei de garantie beneficiarul lucrarilor are dreptul, in mod gratuit la repararea daunelor cauzate, si inlocuirea elementelor defecte sau necorespunzatoare din vina prestatorului de servicii de instalatii.
Pentru a beneficia de garantie pentru materialele folosite si manopera lucrarii clientul este obligat sa respecte urmatoarele criterii:
– Sa respecte conditiile de utilizare si sa foloseasca instalatia conform instructiunilor de utilizare
– Sa pastreze lucrarea efectuata in conditii bune
– La aparitia problemelor sau urgentelor pe instalatie sa instiinteze reprezentantul firmei imediat pentru o remediere rapida, totodata este interzisa interventia persoanelor neautorizate asupra instalatiei, sau a partilor acesteia, altfel pierdandu-se dreptul de garantie.
– Sa pastreze cu grija certificatul de garantie al produsului sau al serviciilor efectuate de personalul Instalator Bucuresti SRL.

Nerespectarea oricarei clauze mai sus mentionate duce la pierderea automata a garantiei.

De la garantie sunt excluse:

-materialele achizitionate ce nu au fost recomandate de personalul firmei Instalator Bucuresti
-defectele cauzate din neglijenta clientului sau din conectarea gresita a instalatie, produsului prevazut in contract.
-defectele datorate conectarii gresite a subpartilot instalatiei sau folosirea instalatiei in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de instructiuni de folosire.